lnwshop logo

รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
เลขที่การสั่งซื้อ วันที่ทำการจัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0085 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
6 มิ.ย. 2560 12:32 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0084 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
8 พ.ค. 2560 15:58 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0083 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
3 ก.พ. 2560 23:03 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0081 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
12 ม.ค. 2560 12:28 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0078 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
29 ธ.ค. 2559 11:02 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา
PB832789825TH
Date/Time :: 29-12-2559/09:46:01
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0074 วันที่ทำการจัดส่ง :11 เดือนที่ผ่านมา
29 มิ.ย. 2559 10:43 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา
PB832792594TH
หมายเหตุ : Date/Time :- 29-06-2016 / 08:53:04
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0072 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
17 ก.พ. 2559 14:57 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา
PB832629823TH
หมายเหตุ : Date/Time : 17-02-2016 / 09:51:00
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0071 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
8 ธ.ค. 2558 15:10 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา
PB586294682TH
หมายเหตุ : Date/Time : 08-12-2558 / 13:01:26
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0059 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
3 พ.ย. 2558 15:11 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา
PB586141681TH
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0068 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
26 ต.ค. 2558 14:20 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา
PB586239292TH
หมายเหตุ : Date/Sent : 26-10-2015/10:33:40
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0067 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
26 ต.ค. 2558 14:19 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา
PB586239289TH
หมายเหตุ : Date/Sent : 26-10-2015 / 10:33:40
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0066 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
16 ต.ค. 2558 22:24 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา
PB723362421TH
หมายเหตุ : Date/Time Sent :- 16-10-2558/15:10:18
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0065 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
25 ส.ค. 2558 15:21 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา
PB586234012TH
หมายเหตุ : Date/Time Sent :: 25-08-2015/08:57:00
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0062 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
9 ก.ค. 2558 10:28 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา
PB586197266TH
หมายเหตุ : Date/Time Sent 09-07-2015/09:22:40
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0061 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
16 มิ.ย. 2558 09:46 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา
PB586181751TH
หมายเหตุ : Date/Time :: 16-06-2558/08:46:09
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0058 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
24 เม.ย. 2558 10:43 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0054 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
6 ธ.ค. 2557 12:13 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา
PB586049205TH
หมายเหตุ : Date/Time : 6-12-2014/10:18:54
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0053 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
6 ธ.ค. 2557 12:12 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา
PB586049214TH
หมายเหตุ : Date/Time : 6-12-2014/10:18:54
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0051 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
17 พ.ย. 2557 10:36 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา
PB585999323TH
หมายเหตุ : Date/Time Sent : 17-11-2014/09:28:20
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0050 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
7 พ.ย. 2557 14:09 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา
PB585986466TH
หมายเหตุ : Date/Time Send : 07-11-2014/11:52:15
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0049 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
7 ต.ค. 2557 20:01 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา
PB179059714TH
หมายเหตุ : Date/TIME : 07-10-2014/12:13:51
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0048 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
4 ต.ค. 2557 14:35 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา
PB179066785TH
หมายเหตุ : Date/Time :- 04-10-2014/10:04:18
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0047 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
24 ก.ย. 2557 10:19 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา
PB585983941TH
หมายเหตุ : Date/Time : 24-09-2014/08:44:40
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0046 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
18 ก.ย. 2557 21:33 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา หมายเหตุ : ส่งผ่าน Porlor Express วันที่ 18-9-2014
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0045 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
2 ก.ย. 2557 12:29 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา
PB585972161TH
หมายเหตุ : Date/Time :- 02-09-2014/11:22:25
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0044 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
7 ส.ค. 2557 12:50 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา
PB585956138TH
หมายเหตุ : Date/Time Send : 7-8-2014/11:51:41
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0043 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
7 ส.ค. 2557 12:50 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา
PB585956124TH
หมายเหตุ : Date/Time Send : 7-8-2014/11:51:41
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0042 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
10 มิ.ย. 2557 21:20 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา
PB317592212TH
หมายเหตุ : Date/Time :- 10-06-2014/17:53:27
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0041 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
29 พ.ค. 2557 19:16 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา หมายเหตุ : ส่งแบบจดหมาย
ส่งวันที่ 29/5/2557 15:42:07
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0040 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
24 พ.ค. 2557 12:24 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา
PB501892299TH
หมายเหตุ : Date/Time : 24-5-2014/10:52:10
1
2
ถัดไป ›
แสดงพัสดุที่ 1-30 จากทั้งหมด 55 พัสดุ

หนังสือน่าอ่าน

รหัสสินค้า BK-03-0001
290.00 บาท
240.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า BK-00-0035
179.00 บาท
110.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า BK-00-0018
240.00 บาท
156.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า BK-01-0011
159.00 บาท
119.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า ฺBK-00-0067
200.00 บาท
140.00 บาท
  • สั่งซื้อ

087-929-3601
facebooktwitter

Search Engine Optimization

Bookmark and Share

หน้าที่เข้าชม48,617 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด24,133 ครั้ง
ร้านค้าอัพเดท18 มิ.ย. 2560

ติดตามสินค้า

TRACKCODE

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

ร้านBook4yoU
ร้านBook4yoU
www.book4you.in.th/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ
Go to Top